تبلیغات
ادبیات و موسیقی - کنسرت جلال ذوالفنون و گروه عندلیب
سه شنبه 29 تیر 1389

کنسرت جلال ذوالفنون و گروه عندلیب

   نوشته شده توسط: مرتضی    تاریخ :  31 تیر و 1 مرداد 1389
محل برگزاری : مجموعه فرهنگی‌هنری حافظ شهر شیراز
ساعت : 21
قیمت :12 و 15 هزار تومان