تبلیغات
ادبیات و موسیقی - برنامه کنسرت های استاد محمدرضا شجریان به همراه گروه شهناز

برنامه کنسرت های استاد محمدرضا شجریان به همراه گروه شهناز به سرپرستی استاد مجید درخشانی، از 4 سپتامبر الی 26 سپتامبر در اروپا، اعلام شد.